שיעורים חיים, תערוכה חדשה בגלריה

אירוע טרום פתיחה, 2018

מדיקליזציה, מראה הצבה

קווי דמיון, מתוך "הטרוטופיה ישראלית", יטבת ערבה