פתיחת תפריט
חיפוש

מדיקליזציה, 2018, | اسم العمل, 2018, اسم الفنان | 2018,

מדיקליזציה, 2018, | اسم العمل, 2018, اسم الفنان | 2018,

מדיקליזציה, 2018, | اسم العمل, 2018, اسم الفنان | 2018,

המושג מדיקליזציה מתייחס לתהליך שעבר על חפצים ומוצרים מאז סוף המאה ה-19 במהלכו עברה השליטה על ייצורם, שיווקם ואופן השימוש בהם (ומי משתמש בהם) מהחברה והקהילה אל מערכות רפואיות שנמצאות מאז בהתחזקות וצבירת מעמד והשפעה הולכת וגוברת, עד היום.

דוגמה מובהקת לתהליך כזה הוא השינוי שעבר על בקבוקי האכלת תינוקות. דוגמה לתהליך הפוך הוא המדיקליזציה ההפוכה של המשקפיים, שהם אביזר/תותב המתקן בעיית ראייה, אשר הפך לאביזר אופנתי.

התערוכה מבקשת למפות את תמונת המצב של מערכת יחסי חפצים, תעשייה ורפואה במאה השנים האחרונות: תנועות, אופנות ותפישות המשפיעות על עיצובם, וכמו כן לפרק את המושג עיצוב רפואי, לערער עליו ולהציע התבוננות אלטרנטיבית בתהליכים היסטוריים.